دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1396/11/29

سلامت افراد جامعه یکی از عوامل اصلی پویایی و رشد و توسعه آن جامعه است

جلسه ایمنی امنیت مواد غذایی با حضور مسوولین ادارات شهرستان جاسک توسط واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان این شهرستان برگزار شد. ...


دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1396/11/29

کارگروه سلامت و امنیت غذایی با موضوع اجرای طرح واکسیناسیون خانه به خانه فلج اطفال در شهرستان رودان

کارگروه سلامت و امنیت غذایی با موضوع برگزاری طرح واکسیناسیون خانه به خانه فلج اطفال در شهرستان رودان برگزار شد. ...


دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1396/11/28 دکتر تیمور آقا ملایی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه:

موفقیت کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در میان دانشگاه های کلان منطقه 5 کشور

دانشجویان کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان موفق شدند، با دریافت پذیرش بیش از یکصد مقاله برای ارائه در کنگره شبکه همکار جنوب از بین دانشگاههای قطب 5 به عنوان دانشگاه نخست در بیشترین تعداد مقالات پذیرش شده معرفی، و برگی زرین از توانمندی های تحقیقاتی خود و اساتیدشان را به نمایش بگذراند. ...


دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1396/11/28

فرشتگان سفید پوش اورژانس 115 استان در صف اهداء خون

همزمان با سراسر کشور، پرسنل اورژانس 115 در سطح استان هرمزگان، جهت اهدا خون، در سازمان و پایگاههای انتقال خون حضور یافتند. ...