دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1396/1/8

ارتقاء زودهنگام سطح خدمات بیمارستان امام سجاد (ع) شهرستان سیریک

دکتر سید حسین داودی در ادامه بازدیدهای نوروزی با سفر به شهرستانهای میناب و سیریک از بخشهای مختلف این بیمارستانها بازدید و با بیماران و همراهان آنها ضمن تبریک عید درباره نحوه خدمات دهی همکاران با بیماران بستری صحبت و گفتگو کرد. ...


دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1396/1/7

مراکز بهداشتی درمانی، بیمارستان و مراکز اورژانس بین جاده ای شهرستان حاجی آباد مورد بازرسی و نظارت قرار گرفت

دکتر سید داودی رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان در سفر به شهرستان حاجی آباد از مراکز اورژانس بین راهی، مرکز بهداشتی درمانی روستایی، مراکز عرضه مواد غذایی و بیمارستان فاطمه الزهرا (س) حاجی آباد بازدید کرد. ...


دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1396/1/8

بازدید شبانه از مراکز عرضه مواد غذایی در پارک ها و بازارچه های نوروزی پارسیان

دکتر آمنه ماجدی؛ مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارسیان گفت: تیم کارشناسان سلامت محیط شبکه بهداشت پارسیان با هدف سلامت مسافران نوروزی و جلوگیری از توزیع غذای غیر بهداشتی، به صورت شبانه از مراکز عرضه مواد غذایی در پارک ها و بازارچه های نوروزی بازدید کردند. ...


دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1396/1/8

ارزیابی عملکرد مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی پیامبر اعظم (ص)

سرپرست اداره نظارت بر درمان وزارت بهداشت، عملکرد مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی پیامبر اعظم (ص) را در ایام نوروز مورد ارزیابی قرار داد. ...