دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1396/1/8

ارزیابی عملکرد مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی پیامبر اعظم (ص)

سرپرست اداره نظارت بر درمان وزارت بهداشت، عملکرد مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی پیامبر اعظم (ص) را در ایام نوروز مورد ارزیابی قرار داد. ...


دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1396/1/8

کشف و معدوم سازی بیش از 900 کارتن رنگ مو فاسد و تاریخ گذشته

در بازرسی از آرایشگاه های زنانه شهرستان قشم، بیش از 900 کارتن رنگ مو فاسد و تاریخ گذشته کشف و معدوم شد. ...


دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1396/1/8

سامانه های آب رسانی زیر ذره بین بازرسان سلامت محیط شبکه بهداشت پارسیان

دکتر آمنه ماجدی؛ مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارسیان گفت: سامانه های آبرسانی زیر ذره بین بازرسان سلامت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارسیان قرار دارند. ...


دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1396/1/8

سیستم توزیع غذای گرم در بیمارستان شهید محمدی راه اندازی شد

برای اولین بار در استان هرمزگان، سیستم توزیع غذای گرم در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس راه اندازی شد. ...