صفحه اصلي معاونت
دروس ارائه نيمسال
مركز مطالعات و آموزش پزشكي

آموزش مداوم

صفحه اصلي معاونت

انتشارات
كارگاهها
علم سنجي   
دريافت فايل پروپزال

صفحه اصلي معاونت

سازمان نظام پزشكي كشور
سازمان نظام پرستاري كشور
تعرفه هاي پزشكي و پيرا پزشكي
سايت پزشكان متخصص

صفحه اصلي معاونت

سالنامه آماري بهداشتي
مركز آموزش عالي علمي - كاربردي
صفحه اصلي معاونت
پورتال دانشجويي
فرم هاي اداره رفاه 
خوابگاه هاي تحت پوشش
اداره مشاوره و راهنمايي
آئين نامه هاي اداره تربيت بدني 

پورتال آماري

سامانه شعاع
اتوماسيون تغذيه
سامانه اتوماسيون اداري
سامانه فيش حقوقي شاغلين
سامانه فيش حقوقي بازنشستگان
اينترنت دانشگاه
مديريت اكانت اينترنت دانشگاه
پست الكترونيك
نحوه ا يجاد VPN
فرم درخواست ايميل آكادميك
نشريه داوطلبان سلامت

 پژوهشگران سلامت

مركز امور هيئت علمي
سامانه مديريت اطلاعات تحقيقات پژوهشي
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-6-2 0:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ     
 

بندرعباس. بلوار شهيد چمران .جنب استانداري

 

07613333280_5 : تلفن

 

Copyright © 1998-2010 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved.