دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1397/11/29

آموزش مربی گری آمادگی برای زایمان ویژه 33 مامای استان

چهارمین دوره تربیت مربی کلاس های آمادگی برای زایمان ویژه 33 نفر از ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان های تابعه از 27 بهمن ماه 97 به مدت 6 روز در سالن رازی حوزه معاونت بهداشتی در حال برگزاری می باشد. ...


دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1397/11/28 دکتر دماری دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران:

ایجاد ساختار های سلامت محله در سطح شهرها یک نوع تغییر اجتماعی است

دکتر بهزاد دماری دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی – مشورتی استقرار و پایدار سازی کانون های سلامت محله ویژه کارشناسان امور اجتماعی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در جزیره قشم گفت: افرادی که در جایگاه کارشناس امور اجتماعی در استان و شهرستان پیگیر تشکیل کانون های توسعه سلامت محلات هستند؛ باید در این زمینه توانمندی های لازم را داشته باشند. ...


دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1397/11/28 رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در جزیره قشم گفت:

شمار تخت‌های بیمارستانی ویژه نوزدان افزایش می یابد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در بازدید از مراکز بهداشتی درمانی جزیره قشم گفت: افزایش تخت‌های بیمارستانی ویژه نوزدان از مهم‌ترین اولویتهای دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال آینده است که با توجه به اهمیت و موقعیت جزیره قشم در تلاش هستیم بخش NICU " تخت‌های ویژه نوزدان " را در نیمه نخست سال 98 دربیمارستان پیامبراعظم (ص) قشم راه اندازی کنیم. ...


دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1397/11/28

آموزش بسته جدید مراقبت های ادغام یافته کودک سالم و مانا در کیش

در راستای ارتقای سلامت کودکان زیر پنج سال در کیش، کارگاه دو روزه آموزشی بسته خدمتی جدید کودکان شامل مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال و کودک سالم در سالن شهید همت بوعلی این شهرستان، برگزار شد. ...