صفحه اصلی > اخبار سازمان 


بکارگیری نیروی بهورز بصورت قراردادی و پیمانی در سطح استان
 

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در نظر دارد جهت تامین نیروی انسانی بهورز تعداد 205 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون کتبی و طی مراحل مصاحبه و گزینش بکارگیری نماید

دریافت فایل آگهی استخدام پیمانی

دریافت فایل آگهی استخدام قراردادی

دریافت فرم درخواست شغل بهورز

دریافت فایل شرایط پذیرش و استخدام

تاریخ درج خبر : چهارشنبه ٣ آذر ١٣٩٥  |  کد خبر : ٦٢٤٢ | تعداد نمایش خبر : 11241