صفحه اصلی > اخبار سازمان 


فراخوان عمومی جهت ساخت پارکینگ به روش B.o.i.t (ساخت،تجهیز،بهره برداری و اجاره)
 

مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی پیامبر اعظم(ص) در نظر دارد در راستاي ارائه خدمات بهتر و بيشتر به شهروندان  با عنایت به ماده 27قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نسبت به شناسايي سرمایه گذار واجد شرايط (اشخاص حقيقي و حقوقي )ازطریق فراخوان عمومی جهت ساخت پارکینگ  به روش B.o.i.t(ساخت،تجهیز،بهره برداری واجاره) مستقل جهت استفاده عمومی به مساحت تقريبي5000مترمربع درمحوطه  مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی  پیامبر اعظم(ص)اقدام نمايد.

 لذا بدينوسيله از اشخاص حقيقي وحقوقي واجد شرايط (كليه سرمايه گذاراني كه تمايل به همكاري در اين بخش را دارند )و مجوز فعالیت ازمراجع ذیصلاح مرتبط با موضوع فعالیت دارند ، دعوت مي گردد ازت اريخ نشر آگهي به مدت سه روز جهت ارسال يا تحويل مدارك ذيل به نشاني : بندر عباس -  مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی  پیامبر اعظم(ص) اقدام نمايند.

سوابق و تجربه (در صورت موجود بودن)

كپي شناسنامه وكارت ملي دارندگان حق امضاء مجاز ، كپي اساسنامه ،آگهي تاسيس ، آگهي آخرين تغييرات و  كارت اقتصادي 12 رقمي شركت به همراه مجوز فعاليت اشخاص حقيقي وحقوقي (شركت) مدارك تحصيلي اعضاي هيئت مديره شركت

پرينت حساب در گردش شركت و اشخاص حقيقي به همراه  نشاني وشماره تلفن ثابت ،همراه وفاكس شركت را در پاكت سربسته به دبيرخانه مجتمعآموزشی پژوهشی درمانی پیامبر اعظم(ص)تحویل  نمايند.

-اين آگهي به منظور ارزيابي وشناسايي سرمایه گذار واجد شرايط انتشار يافته و مبين هيچگونه رقابت يا مناقصه اي نمي باشد و مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی پیامبر اعظم(ص) پس از ارزيابي از متقاضيان واجد شرايط دعوت به عمل مي آورد.

(مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی پیامبراعظم(ص)بندرعباس)

 

تاریخ درج خبر : پنج شنبه ١٤ بهمن ١٣٩٥  |  کد خبر : ٦٨٤٠ | تعداد نمایش خبر : 1243