صفحه اصلی > اطلاعیه ها 


فراخوان شناسايي وارزيابي پيمانكار جهت واگذاری آژانس (تاکسی تلفنی)
 

 

 

مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی پیامبر اعظم (ص) در نظر دارد درراستاي ارائه خدمات بهتر و بيشتر به شهروندان  با عنایت به ماده  27قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نسبت به شناسايي واجد شرايط (اشخاص حقيقي و حقوقي )ازطریق فراخوان عمومی جهت واگذاری آژانس (تاکسی تلفنی) به مساحت تقريبي 24مترمربع درمحوطه  مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی  پیامبر اعظم (ص) اقدام نمايد لذا بدينوسيله از اشخاص حقيقي وحقوقي واجد شرايط (كليه واجدین شرایط كه تمايل به همكاري در اين بخش را دارند ) ومجوز فعالیت ازمراجع ذیصلاح مرتبط با موضوع فعالیت  دارند دعوت مي گردد ازتاريخ  نشر آگهي به مدت یک هفته جهت ارسال يا تحويل مدارك ذيل به نشاني :

 بندرعباس -   مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی  پیامبر اعظم (ص) –  امور قراردادها  اقدام نمايند.

 

سوابق و تجربه (در صورت موجود بودن)

 

       كپي شناسنامه وكارت ملي دارندگان حق امضاء مجاز ، كپي اساسنامه ،آگهي تاسيس ، آگهي آخرين تغييرات و  كارت اقتصادي 12 رقمي شركت به همراه مجوزفعاليت اشخاص حقيقي وحقوقي (شركت) مدارك تحصيلي اعضاي هيئت مديره شركت

      پرينت حساب در گردش شركت و اشخاص حقيقي به همراه  نشاني وشماره تلفن ثابت ،همراه وفاكس شركت را در پاكت سربسته به دبيرخانه مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی پیامبر اعظم(ص) تحویل  نمايند.

 * اين آگهي به منظور ارزيابي وشناسايي واجدین شرايط انتشار يافته و مبين هيچگونه رقابت يا مناقصه اي نمي باشد و مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی پیامبر اعظم (ص) پس از ارزيابي از متقاضيان واجد شرايط  دعوت به عمل مي آورد.

                                                                                             

مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی پیامبراعظم (ص) بندرعباس

 

 

تاریخ درج خبر : يکشنبه ٢٦ آذر ١٣٩٦  |  کد خبر : ١٠٢٣٥ | تعداد نمایش خبر : 1260