صفحه اصلی > اطلاعیه ها 


فراخوان عمومی اسکن و آرشیو الکترونیکی 17 هزار پرونده پزشکی بیماران در مجتمع آموزشی درمانی پیامبر اعظم (ص) بندرعباس
 

فراخوان عمومی

مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی پیامبر اعظم(ص) در نظر در راستاي ارائه خدمات بهتر در بخش اسناد پزشکی از طريق فراخوان عمومي نسبت به شناسايي شرکت واجد الشرايط (اشخاص حقيقي و حقوقي ) جهت اسکن و آرشیو الکترونیکی اسناد پزشکی بیماران بستری جهت استفاده عمومی- اختصاصی برای170 هزار پرونده در محوطه مجتمع آموزشی درمانی پیامبر اعظم (ص)نمايد.

 لذا بدينوسيله از اشخاص حقيقي وحقوقي واجد الشرايط (كليه سرمايه گذاراني كه تمايل به همكاري در اين بخش را دارند )كه مجوز فعاليت از مراجع ذيصلاح مرتبط با موضوع فعاليت دارند دعوت مي گردد از تاريخ نشر آگهي لغايت 25/12/97 جهت ارسال يا تحويل مدارك ذيل به نشاني : بندر عباس -  مجتمع آموزشی درمانی پیامبر اعظم  اقدام نمايند.

·         سوابق و تجربه (در صورت موجود بودن)

·         كپي شناسنامه وكارت ملي دارندگان حق امضاء مجاز، كپي اساسنامه ،آگهي تاسيس، آگهي آخرين تغييرات و كارت اقتصادي 12 رقمي شركت به همراه مجوز فعاليت اشخاص حقيقي وحقوقي (شركت) مدارك تحصيلي اعضاي هيئت مديره شركت

·         پرينت حساب در گردش شركت و اشخاص حقيقي به همراه  نشاني وشماره تلفن ثابت، همراه وفاكس شركت را در پاكت سربسته به دبيرخانه دانشگاه تحويل نمايند.

-اين آگهي به منظور ارزيابي وشناسايي سرمایه گذار واجد الشرايط انتشار يافته و مبين هيچگونه رقابت يا مناقصه اي نمي باشدو مجتمع آموزشی درمانی پیامبراعظم  پس از ارزيابي از متقاضيان واجد شرايط دعوت به عمل مي آورد.

 

امور قراردادهای مجتمع آموزشی درمانی پیامبر اعظم(ص)

تاریخ درج خبر : سه شنبه ٢١ اسفند ١٣٩٧  |  کد خبر : ١٤٣١٣ | تعداد نمایش خبر : 606