صفحه اصلی > اطلاعیه ها 


فراخوان عمومی جهت واگذاری رختشویخانه مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی پیامبر اعظم(ص)
 

مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی پیامبر اعظم(ص) در راستاي ارائه خدمات بهتر نسبت به شناسايي اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرایط ازطریق فراخون عمومی اقدام می نماید.

فراخوان عمومی جهت واگذاری رختشویخانه

مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی پیامبر اعظم(ص) در نظر دارد درراستاي ارائه خدمات بهتر و بيشتر به شهروندان  با عنایت به ماده 27قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نسبت به شناسايي واجد شرايط (اشخاص حقيقي و حقوقي )ازطریق فراخوان عمومی جهت واگذاری رختشویخانه به مساحت تقريبي 310مترمربع درمحوطه  مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی  پیامبر اعظم(ص)اقدام نمايد لذا بدينوسيله از اشخاص حقيقي وحقوقي واجد شرايط (كليه واجدین شرایط كه تمايل به همكاري در اين بخش را دارند )ومجوز فعالیت ازمراجع ذیصلاح مرتبط با موضوع فعالیت  دارنددعوت مي گرددازتاريخ نشر آگهي (هفتم مردادماه) به مدت یک هفته  تا مورخ (چهاردهم مردادماه ) جهت ارسال يا تحويل مدارك ذيل به نشاني : بندر عباس -   مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی  پیامبر اعظم  اقدام نمايند.

1-سوابق و تجربه (در صورت موجود بودن)

2-كپي شناسنامه وكارت ملي دارندگان حق امضاء مجاز ، كپي اساسنامه ،آگهي تاسيس ، آگهي آخرين تغييرات و  كارت اقتصادي 12 رقمي شركت به همراه مجوزفعاليت اشخاص حقيقي وحقوقي (شركت) مدارك تحصيلي اعضاي هيئت مديره شركت

3-پرينت حساب در گردش شركت و اشخاص حقيقي به همراه  نشاني وشماره تلفن ثابت ،همراه وفاكس شركت را در پاكت سربسته به دبيرخانه مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی پیامبر اعظم(ص)تحویل  نمايند.

اين آگهي به منظور ارزيابي وشناسايي واجدین شرايط انتشار يافته و مبين هيچگونه رقابت يا مناقصه اي نمي باشدو مجتمع آموزشی  درمانی پژوهشی پیامبر اعظم (ص) پس از ارزيابي از متقاضيان واجد شرايط دعوت به عمل مي آورد.

مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی پیامبراعظم(ص)بندرعباس

 

تاریخ درج خبر : شنبه ٧ مرداد ١٣٩٦  |  کد خبر : ٨٦١٣ | تعداد نمایش خبر : 682