صفحه اصلی > اطلاعیه ها 


کنفرانس علمی یکروزه تازه های بیماریهای کبدی با حضور دکتر سید موید علویان
 

 

ساعت

عنوان سخنرانی

نام سخنران

تخصص سخنران

08:1508:00

قران و سرود جمهوری اسلامی ایران

08:3008:15

خیر مقدم و بیان اهداف کنفرانس

دکتر سید حمید موسوی

فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبد بالغین

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

08:5008:30

اپیدمیولوژیهپاتیتBوCدرایرانواهمیتشناختاپیدمیولوژیآنهادراستانهایایران

دکتر سید موید علویان

فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبد

استاد و رئیس شبکه هپاتیت ایران و مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد بقیه ا.. (عج)

09:1008:50

پروفلاکسیبعدازتماسباویروسهایهپاتوروپ

دکتر پریوش داودیان

متخصص بیماریهای عفومی و گرمسیری

رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری بندرعباس

09:30 09:10

درمان هپاتیت B

دکتر محمد باقر میری

فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبد بالغین

استادیار دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

10:009:30

استراحت و پذیرایی

10:2010:00

غربالگریوتشخیصهپاتیتهایویروسی

دکتر حیدر شرفی

دکترایهپاتولوژیمولکولی

دبیرشبکههپاتیتایران

10:4010:20

درمانهپاتیتC در ایران

دکتر بیتا بهنوا

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری

11:0010:40

تشخیصودرمانکبدچرب

دکتر مجتبی خادمی

فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبد بالغین

استادیار دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

11:2011:00

تغذیهدربیمارانکبدچرب

دکتر فرخنده رزمپور

متخصص تغذیه

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

12:2011:20

نماز و استراحتو پذیرایی

12:4012:20

فیبرواسکن و بیماریهای کبدی

دکتر سید موید علویان

فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبد

استاد و رئیس شبکه هپاتیت ایران و مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد بقیه ا.. (عج)

13:0012:40

درمان هپاتیت C در بیماران تالاسمی هموفیلی و HIV  - دیالیزی و...

دکتر بیتا بهنوا

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری

13:2013:00

هپاتیتوبارداری

دکترسیدحمیدموسوی

فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبد بالغین

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 

14:0013:20

حذفهپاتیتCتاسال 1410(پانل)

دکتر سید حمید موسوی دکتر پریوش داودیان دکتر سید موید علویان

گروه مادر

گروه هدف

مقطع رشتــه

نـــام رشتــه

کد رشتــه

رتبــه

امتیاز کمیته

هزینه روزانه

هزینه مجموع

پزشک عمومی

پزشكان عمومي

دکترای حرفه ای

پزشکان عمومی*

1510

اول

4

200000

200000

دکترای حرفه ای

پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده*

1618

اول

4

200000

200000

داروسازي

داروسازي

دکترای حرفه ای

داروسازی

1512

اول

4

200000

200000

کارشناسی

داروسازی

1132

دوم

3

150000

150000

کارشناسی ارشد

داروسازی

1497

دوم

3

150000

150000

داروسازي باليني

دکترا

داروسازی بالینی

1860

اول

4

200000

200000

سايرتخصص هاي باليني

زنان و زايمان

تخصص

زنان وزایمان*

1734

دوم

3

150000

150000

علوم آزمايشگاهي

ژنتيك

دکترا

ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی)

1922

اول

4

200000

200000

دکترا

ژنتيك مولكولي

1990

اول

4

200000

200000

ويروس شناسي

دکترا

ویروس شناسی

1933

اول

4

200000

200000

كودكان

بيماري هاي كودكان

تخصص

بیماریهای کودکان

1711

اول

4

200000

200000

تخصص

كودكان

17115

اول

4

200000

200000

خون و سرطان كودكان

فوق تخصص

خون و سرطان اطفال*

2018

اول

4

200000

200000

ريه كودكان

فوق تخصص

ريه اطفال

2034

اول

4

200000

200000

عفوني كودكان

فوق تخصص

عفونی اطفال*

2026

اول

4

200000

200000

غدد درون ريز و متابوليسم كودكان

فوق تخصص

غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

20195

اول

4

200000

200000

فوق تخصص

غدد كودكان

2019

اول

4

200000

200000

گوارش كودكان

فوق تخصص

گوارش اطفال*

2028

اول

4

200000

200000

نوزادان

فوق تخصص

طب نوزادان و پيرامون تولد نوزادان

20235

اول

4

200000

200000

فوق تخصص

نوزادان*

2023

اول

4

200000

200000

گروه هاي داخلي

بيماري هاي داخلي

تخصص

بیماریهای داخلی*

1710

اول

4

200000

200000

بيماري هاي ريه

فوق تخصص

بیماریهای ریه*

2011

اول

4

200000

200000

بيماري هاي عفوني و گرمسيري

تخصص

بیماریهای عفونی و گرمسیری*

1712

اول

4

200000

200000

فوق تخصص

عفوني بالغين

20315

اول

4

200000

200000

فوق تخصص

بيماري هاي عفوني و گرمسيري

2031

اول

4

200000

200000

خون و سرطان بالغين

فوق تخصص

خون و سرطان بالغین*

2017

اول

4

200000

200000

غدد درون ريز و متابوليسم

فوق تخصص

غدد درون ریزی و متابولیسم*

2021

اول

4

200000

200000

گوارش و كبد بالغين

فوق تخصص

گوارش بالغين (داخلی)*

2024

اول

4

200000

200000

فوق تخصص

گوارش و كبد بالغين

20245

اول

4

200000

200000

مامايي

مامايي

دکترا

مامایی*

19121

سوم

2

100000

100000

کاردانی

مامايي

1019

سوم

2

100000

100000

کارشناسی

مامایی*

1115

سوم

2

100000

100000

کارشناسی ارشد

مامایی*

1419

سوم

2

100000

100000

 

 

 

تاریخ درج خبر : دوشنبه ٨ آبان ١٣٩٦  |  کد خبر : ٩٦٩٢ | تعداد نمایش خبر : 2182