دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1396/9/22

اهمیت سازماندهی توانمند‌ی‌ نیروهای بهداشتی و درمانی در مواقع بروز بحران

کمیته بحران شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندرخمیر تشکیل جلسه داد. ...


دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1396/9/22

برگزاری کارگروه تخصصی سلامت در بلایا در شهرستان بستک

جلسه کارگروه تخصصی سلامت در بلایا شبکه بهداشت و درمان شهرستان بستک برگزار شد. ...


دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1396/9/22 مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم در جلسه سلامت مدارس:

آگاهی، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی برای موفقیت برنامه مدارس مروج سلامت ضروری است

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم در جلسه سلامت مدارس گفت: آگاهی، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی برای موفقیت برنامه مدارس مروج سلامت ضروری است. ...


دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1396/9/22

با خودمراقبتی سلامت روان خود را بهبود ببخشیم

در راستای برنامه های آموزشی و تربیت سفیران سلامت، کلاس آموزشی با عنوان خودمراقبتی در بهداشت روان ویژه گروه هدف سفیران سلامت مرکز بهداشتی درمانی بمانی از توابع شهرستان سیریک برگزار شد. ...