صفحه اصلی > اخبار 


فراخوان همایش حاکمیت اطلاعات در نظام سلامت- آبان ماه 1397
 

 

از كليه كاركنان (هيأت علمي و غير هيأت علمي )  معاونتها ، شبكه ها ، دانشكده ها و بيمارستان هاي تابعه و دانشجويان دعوت بعمل مي آيد در   همايش"  حاكميت اطلاعات در نظام سلامت " شركت نمايند . متقاضيان مي توانند آثار تحليلي خود را  در قالب  مقاله  حداكثر تا تاريخ  10/7/97 به دبيرخانه همايش به آدرس : بندرعباس بلوار شهيد چمران- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان مديريت آمار و فناوري اطلاعات گروه آمار،  وب سايت همايش و يا پست الكترونيكي amar@hums.ac.ir  ارسال نمايند. بمنظور كسب اطلاعات بيشتر به  آدرس IGHSC.hums.ac.ir  مراجعه و يا با تلفن 07633317294  تماس حاصل نمايند.

 

تاریخ درج خبر : سه شنبه ٩ مرداد ١٣٩٧  |  کد خبر : ١٢٢٣٠ | تعداد نمایش خبر : 191
 

 


خروج