صفحه اصلی > اخبار 


کارگاه آموزشی گزارش سازی مالی و آماری در تاریخ 1396/7/18 با تعیین گروه هدف IT و HIS،توسط آقای زحمتکش برگزار گردید.
 

 کارگاه آموزشی گزارش سازی مالی و آماری در تاریخ 1396/7/18 با تعیین گروه هدف IT و HIS،توسط آقای زحمتکش برگزار گردید.

تاریخ درج خبر : سه شنبه ١٨ مهر ١٣٩٦  |  کد خبر : ٩٤٠٨ | تعداد نمایش خبر : 213
 

 


خروج