صفحه اصلی > آرشیو اخبار 


اطلاعیه در خصوص نحوه دریافت گواهی وبینار آموزشی با موضوع « چالش های اخلاقی در آموزش پزشکی مجازی»
اطلاعیه در خصوص نحوه دریافت گواهی وبینار آموزشی با موضوع « چالش های اخلاقی در آموزش پزشکی مجازی»
اطلاعیه در خصوص نحوه دریافت گواهی وبینار آموزشی با موضوع « چالش های اخلاقی در آموزش پزشکی مجازی»
 ١١:١٥ - 1399/09/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری کارگاه آموزشی ارزشیابی استاد، ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه
برگزاری کارگاه آموزشی ارزشیابی استاد، ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه
برگزاری کارگاه آموزشی ارزشیابی استاد، ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه
برگزاری کارگاه آموزشی ارزشیابی استاد، ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه
 ٠٨:١٤ - 1399/09/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه
برگزاری اولین جلسه کارگروه ارزیابی درونی رشته های تحصیلی
برگزاری اولین جلسه کارگروه ارزیابی درونی رشته های تحصیلی
برگزاری اولین جلسه کارگروه ارزیابی درونی رشته های تحصیلی
 ١٤:٣١ - 1399/08/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
انجمن علمی
موفقیت دانشجویان دانشکده پزشکی بندرعباس در راهیابی به کمیته های کشوری انجمن علمی دانشجویان پزشکی ایران
موفقیت دانشجویان دانشکده پزشکی بندرعباس در راهیابی به کمیته های کشوری انجمن علمی دانشجویان پزشکی ایران
موفقیت دانشجویان دانشکده پزشکی بندرعباس در راهیابی به کمیته های کشوری انجمن علمی دانشجویان پزشکی ایران
 ١٤:٠٥ - 1399/08/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه
برگزاری جلسه اعضای کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی
برگزاری جلسه اعضای کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی
برگزاری جلسه اعضای کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی
 ١١:٢٣ - 1399/08/17 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>