صفحه اصلی > آرشیو اخبار 


آیین نامه جایزه ملی تعالی آموزش علوم پزشکی
آیین نامه جایزه ملی تعالی آموزش علوم پزشکی

   همانگونه که مستحضرید بسته های تحول و نوآوری در اموزش علوم پزشکی،به عنوان سیاست های کلان حوزه اموزش علوم پزشکی ،راهبرد مشخصی را برای ارتقا و نواوری علوم پزشکی در پیش روی دست اندرکاران این حوزه قرار داده است.هر چند راهکارهای ارتقای کیفیت اموزشی متنوع هستند و فعالیت های نظیر ارزشیابی و تضمین کیفیت دوره های اموزشی (اعتبار بخشی)،تقویت ارزیابی های بدو ورود و پایانی از جمله مهمترین انها می باشد؛در عین حال راهکارهای شناسایی و تشویق عملکردهای برجسته نیز از تاثیر به سزای در ارتقای کیفیت اموزشی برخوردار است.

 

آیین نامه جایزه ملی تعالی اموزش علوم پزشکی

 

تاریخ درج خبر : 1398/03/18 | کد خبر : ١٤٩٠٣ | تعداد نمایش خبر : 53


خروج