صفحه اصلی > آرشیو اخبار 


اولین رویداد استارتاپی روز ایبال
اولین رویداد استارتاپی روز ایبال

دانشگاه علوم پزشکی مجازی به منظور توسعه کارآفرینی  وکسب وکار و حمایت از ایده های نو آورانه اقدام به تاسیس شتاب دهنده ای به نام ایبال کرده است. بر همین اساس اولین رویداد استارتاپی این شتاب دهنده به نام روز ایبال در روز های 25 تا 27 دی ماه سال جاری در محل صندوق نو آوری وشکوفایی ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.

حیطه فعالیت :

  •  یادگیری الکترونیکی وآموزش مجازی 
  • پزشکی وسلامت الکترونیک 
  • تله مدیسین 
  •  گردشگری سلامت 
  • فناوری های مالی درحوضه سلامت وزیر مجموعه های آن

 

آدرس جهت ثبت نام   : 

http://register.vums.ac.ir/

تاریخ درج خبر : 1398/09/23 | کد خبر : ١٦٣٦١ | تعداد نمایش خبر : 124


خروج