صفحه اصلی > اخبار 


  چاپ        ارسال به دوست

برنامه تحصیلی نیم سال دوم 96-95

برنامه تحصیلی نیم سال دوم 96-95
 


برنامه کلاسی ورودی 95(ترم دوم)


 


14-1614- 1212- 1010- 8           ساعت                         ایام هفته  فارماکولوژیمیکروب شناسیشنبه روان شناسی فردی اجتماعیپرستاری سلامت فرد وخانوادهاخلاق پرستاری وارتباط حرفه اییکشنبه زبان انگلیسی عمومی(12 لی15 )-فن آوری اطلاعات در پرستاریدوشنبه انقلاب اسلامی ایرانفارماکولوژیتغذیه وتغذیه درمانیسه شنبه  فرایندآموزش بیمارمفاهیم پایه پرستاریچهارشنبه  کارآموزی فارماکولوژی بالینیپنج شنبه 


 


                                                                                                                                                            


 


 


 


 


 


 


 


                                                                                             


 


 


 


 


 


                                                                                                 برنامه کلاسی ورودی94 ( ترم چهارم)


 
16- 1414- 1212- 1010- 8           ساعت    ایام هفته پرستاری دراختلالات سلامت مادرونوزادپرستاری بزرگسالان وسالمندان(2)پرستاری کودک سالمشنبه -پرستاری بیماریهای روانپرستاری بزرگسالان وسالمندان(2)یکشنبه -پرستاری وبهداشت محیطژنتیک وایمونولوژیدوشنبهتربیت بدنی (2)تربیت بدنی (2)کارآموزی پرستاری بزرگسالان وسالمندان(2)سه شنبه اندیشه اسلامی(2)کارآموزی پرستاری بزرگسالان وسالمندان(2)چهارشنبه  کارآموزی پرستاری بهداشت روان وبیماریهای روانپنج شنبه


برنامه کلاسی ورودی 93(ترم ششم)


 


 
16- 1414- 1212- 1010- 8ساعت


ایام هفته  پرستاری در بحران ،فوریتها و حوادث غیرمترقبهپرستاری بیماریهای داخلی و جراحی(4)شنبه فرهنگ تمدن اسلام و ایران (13 الی 15)کارآموزی پرستاری بیماریهای داخلی و جراحی (4)یکشنبه  کارآموزی پرستاری بیماریهای داخلی و جراحی (4)دوشنبه پرستاری بیماریهای داخلی و جراحی(4)  سه شنبه تفسیرموضوعی قرآن کریم        (13 الی 15)اصول مدیریت خدمات پرستاریپرستاری ویژهچهارشنبه   پنج شنبه

 


ورودی 92 ( ترم هشتم )


12:30    الی 30 :7ساعت


ایام هفتهکارآموزی در عرصه اصول مدیریت خدمات پرستاریشنبهکارآموزی در عرصه پرستاری در بحران فوریتها و حوادث غیرمترقبهیکشنبهکارآموزی در عرصه پرستاری بیماریهای داخلی و جراحی (2)دوشنبهکاراموزی در عرصه پرستای کودکان(2)سه شنبهکارآموزی در عرصه پرستاری بیماریهای داخلی و جراحی(4)چهارشنبهکارآموزی در عرصه بهداشت مادران و نوزادانپنج شنبه 


 دانلود فايل : برنامه_هفتگی_نیمسال_دوم_95.pdf ( 279KB )


٢٣:٤٧ - 1395/11/21    /    شماره : ٦٩٣٥    /    تعداد نمایش : ٣١٥خروج