فناوری اطلاعات سلامت

کارشناسی پیوسته رشته فناوری اطلاعت سلامتHealth Iformation Technology) ) فارغ التحصیلان این مقطع قادر خواهند بود تصدی و مدیریت بخش فناوری اطلاعات سلامت را در کلیه موسسات ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به عهده گرفته و در زمینه ایجاد و اداره سیستم های اطلاعات سلامت با استفاده از فن آوری اطلاعات ایفای نقش نمایند.رشته های مشابه در خارج از کشور آن عبارتند از:Health Information Administration،Health Information Technology

طول دوره و نظام آموزشی آن مطابق آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی می باشد.
تعداد کل واحدهای درسی این دوره ۱۳۰ واحد به شرح ذیل می باشد:
- دروس عمومی ۲۲ واحد
- دروس اختصاصی ۹۲ واحد
- کارآموزی در عرصه ۱۶ واحد

- مجموع ۱۳۰ واحد