صفحه اصلی > گزارش تصویری 

1396/08/09 - 12:20
افتتاح دانشکده داروسازی 18اسفندماه سال 94 با حضوربا حضور مقام محترم وزارت بهداشت جناب آقای دکترسیدحسن قاضی زاده هاشمی
دانشکده داروسازی و علوم دارویی