صفحه اصلی > اخبار معاونت بازدید دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از کوهورت بندرکنگ
 

دانشجویان دانشگاه علوم هرمزگان از محل کوهورت بندرکنگ بازدید کردند. در این بازدید که جهت افزایش اطلاع رسانی و استفاده از اطلاعات کوهورت بندرکنگ ترتیب داده شده بود، ابتدا  گزارشی ، آقای شاهمرادی ناظر فیلد در مورد کوهورت بندرکنگ ارایه نمودند و سپس،بازدیدکنندگان از بخش های مختلف کوهورت و بیوبانک این مرکز بازدید و کارهای مربوط به هر بخش برای دانشجویان توضیح داده شد.


تاریخ درج خبر : 1397/10/02 | کد خبر : ١٣٦١٧ | تعداد نمایش خبر : 22
 

 


خروج