صفحه اصلی > اخبار معاونت پذیرش دانشجویان PhD جهت انجام پژوهش های کاربردی منطبق با اولویت های معاونت پرستاری
پذیرش دانشجویان PhD جهت انجام پژوهش های کاربردی منطبق با اولویت های معاونت پرستاری
 

نظر به بازنگری برنامه آموزشی مقطع PhD رشته پرستاری از سال 1396 که منجر به لحاظ شدن 10-6 واحد non-core در قالب کارورزی و حضور در عرصه های مرتبط با عناوین انتخابی رساله دانشجویان این مقطع گردید و در راستای توسعه روابط بین بخش های سیاست گذاری در وزارت متبوع با بخش های اجرایی و عملیاتی در دانشگاه ها، بدین وسیله معاونت پرستاری، آمادگی خود را جهت پذیرش دانشجویانی که تمایل به انجام پژوهش های کاربردی و منطبق با اولویت های پژوهشی این معاونت دارند، در قالب عقد تفاهم نامه همکاری مشترک اعلام می دارد.

 

جدول نهايي اولويت‌هاي پژوهشي معاونت پرستاری

 

رتبه اولويت

عناوين اولويت‌هاي پژوهشي

1

تعیین استانداردهای پایش و ارزشیابی برنامه های مراقبت در منزل، آموزش به بیمار و مراقبت تسکینی

2

ممیزی مراکز ارائه دهنده خدمات مراقبت در منزل، آموزش به بیمار و مراقبت تسکینی

3

طراحی و پایلوت طرح گزارش نویسی الکترونیک پرستاری

4

نیاز سنجی و مطالعه تطبیقی وضعیت موجود nurse prescription در ایران و جهان

5

نیازسنجی رشته ها و دوره های کوتاه مدت آموزشی پرستاری

6

طراحی و به روز رسانی شاخص های حساس به مراقبت های پرستاری (NSI’s)

7

طراحی و اعتبار یابی گایدلاین های پیشرفته مراقبتی پرستاری

8

ارتقای کمی و کیفی آزمون صلاحیت حرفه ای

9

تعیین و ارزشیابی شاخص های برآیندی اجرای برنامه صلاحیت حرفه ای

10

طراحی سیستم های تعاملی (interactive) جهت پیشگیری و ارتقای سلامت

11

بررسی راهکارهای جذب و نگهداشت نیروی انسانی پرستاری در مناطق محروم

12

طراحی و اجرای برنامه های بین رشته ای جهت مدیریت بیماری های غیر واگیر

13

تعیین هزینه اثربخشی مراقبت در منزل، آموزش بیمار و مراقبت تسکینی 

14

ارزیابی دانش آموختگان مقاطع و رشته های مختلف پرستاری از نظر شایستگی های مورد انتظار

 

 

 

 

تاریخ درج خبر : 1397/11/14 | کد خبر : ١٤٠٤٦ | تعداد نمایش خبر : 108
 

 


خروج