صفحه اصلی > اخبار معاونت بارگذاری فرم جدید رضایت نامه آگاهانه
بارگذاری فرم جدید رضایت نامه آگاهانه
 

بنام خدا

فرم جدید رضایت نامه آگاهانه در سایت معاونت تحقیقات بارگذاری گردید. جهت دسترسی به این فرم، به فرم ها و فرایند ها، بخش طرح های تحقیقاتی مراجعه نمایید و بر روی فرم کلی رضایت نامه آگاهانه کلیک فرمایید.

فرم ها و فرآیند ها

تاریخ درج خبر : 1397/11/15 | کد خبر : ١٤٠٥٢ | تعداد نمایش خبر : 136
 

 


خروج