صفحه اصلی > اخبار معاونت کارگاه 2 روزه تئوری و عملی " کشت سلول"
کارگاه 2 روزه تئوری و عملی " کشت سلول"
 


کارگاه 2 روزه تئوری و عملی " کشت سلول"


شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت (صادر کننده گواهی های رسمی، آموزشی معتبر در کشور) در نظر دارد از تاریخ 10 لغایت 11 دی ماه 98 کارگاه 2 روزه تئوری و عملی " کشت سلول" را در محل مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان برگزار نماید.


سرفصلها:

-
آشنایی با واژه نامه و تجهیزات کشت سلول
-
نحوه استریلیتی مواد و محلول ها در کشت سلول
-
نحوه چیدمان استاندارد وسایل و تجهیزات در اتاق کشت سلول
-
آموزش فریز و دفریز کردن سلولهای نگهداری شده در ازت مایع
-
آموزش شمارش سلول ها با هموسایتومتر و تعیین درصد سلولهای زنده و مرده با تریپان بلو
-
آموزش پاساژ دادن سلولهای Adherent و Suspension
-
آموزش طراحی مطالعات مرتبط با کشت سلول مانند انواع تیمارهای دارویی
-
آشنایی با انواع آلودگی های میکروبی و قارچی در کشت سلول و راهکارهایی جهت
جلوگیری و مقابله با آن

برگزار کننده:
شبکه پزشکی مولکولی کشور
معاونت تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی

محل برگزاری:
بندرعباس- بیمارستان شهید محمدی- ساختمان معاونت پژوهشی- مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان


هزینه ثبت نام:100هزار تومان

ظریف کارگاه 20نفر می باشد.        

"ظرفیت تکمیل گردید"

زمان: 10 و 11 دی ماه 1398
تلفن های تماس:
09383601728
64112449 - 021
076-33354939
داخلی 4 (مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی)تاریخ درج خبر : 1398/09/30 | کد خبر : ١٦٤٢١ | تعداد نمایش خبر : 92
 

 


خروج