صفحه اصلی > اخبار 


برگزاری کارگاه آموزشی غلبه بر اضطراب (ویژه بیماری کوید 19) توسط کارشناس ارشد روانشناسی بیمارستان پیامبر اعظم سرکار خانم فاطمه نادری
برگزاری کارگاه آموزشی غلبه بر اضطراب (ویژه بیماری کوید 19) توسط کارشناس ارشد روانشناسی بیمارستان پیامبر اعظم سرکار خانم فاطمه نادری
غلبه بر اضطراب

برگزاری کارگاه آموزشی غلبه بر اضطراب (ویژه بیماری کوید 19) توسط کارشناس ارشد روانشناسی بیمارستان پیامبر اعظم سرکار خانم فاطمه نادری

در تاریخ های 26/4/99 و 2/5/99 

تاریخ درج خبر : 1399/05/06 | کد خبر : ١٨٣٢٣ | تعداد نمایش خبر : 15


خروج