صفحه اصلی > اخبار 


تاریخ جدید برگزاری آزمون های جامع پیش کارورزی وعلوم پایه پزشکی و دندانپزشکی
تاریخ جدید برگزاری آزمون های جامع پیش کارورزی وعلوم پایه پزشکی و دندانپزشکی

 برگزاری آزمون های جامع پیش کارورزی وعلوم پایه پزشکی و دندانپزشکی از 8 اسفندماه 98 به شرح زیر تغییر کرد:

- آزمون های پیش کارورزی : ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 20/1/99 (به صورت الکترونیکی)

- آزمون های جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی: ساعت 14  روز چهارشنبه مورخ 20/1/99(به صورت الکترونیکی)

تاریخ درج خبر : 1398/12/06 | کد خبر : ١٦٩٠١ | تعداد نمایش خبر : 78


خروج