صفحه اصلی > اخبار 


موفقیت دانشجویان دانشکده پزشکی بندرعباس در راهیابی به کمیته های کشوری انجمن علمی دانشجویان پزشکی ایران
موفقیت دانشجویان دانشکده پزشکی بندرعباس در راهیابی به کمیته های کشوری انجمن علمی دانشجویان پزشکی ایران
انجمن علمی

چهارمین دوره مجمع عمومی کشوری انجمن های علمی دانشجویان پزشکی ایران به همراه انتخابات آن به صورت مجازی  برگزار شد که در طی آن مسئولین کشوری کمیته های پنج گانه انجمن علمی دانشجویان پزشکی ایران تعیین گردیدند: 

 

🔸کمیته آموزش پزشکی(SCOME):دکتر انیس گنج پور از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

🔸کمیته بهداشت عمومی(SCOPH):دکتر یاسمن فضلی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

🔸کمیته سلامت باروری و ایدز (SCORA): دکتر سارا نظام الملکی از دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

🔸کمیته حقوق بیمار و پزشک(SORP):دکتر سیده لمیا هاشمی از دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

🔸کمیته تبادل دانشجو(SCOPE):دکتر کوثر ابوحمزه از دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

گفتنی است که در طی این انتخابات دکتر نظام الملکی (پزشکی مهر ۹۴) با کسب بیش از ۷۲ درصد آراء و دکتر لمیا هاشمی (پزشکی مهر ۹۴) با کسب بیش از ۹۰ درصد آراء به عنوان  آفیسر کشوری کمیته بهداشت باروری و ایدز و آفیسر کشوری کمیته حقوق بیمار و پزشک انتخاب گردیدند.

 

انتخاب شایسته این عزیزان در این سمت ها و کسب دو کرسی از پنج کرسی کمیته های کشوری توسط نمایندگان شایسته دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان را به این دو دانشجوی موفق ، جناب آقای دکتر محمد خواجه رئیس انجمن علمی دانشجویان پزشکی بندرعباس  و کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تبریک عرض می نماییم.

 

تاریخ درج خبر : 1399/08/21 | کد خبر : ١٩٨٣٠ | تعداد نمایش خبر : 2

تاریخ درج خبر : 1399/08/21 | کد خبر : ١٩٨٣١ | تعداد نمایش خبر : 179


خروج