• قابل توجه کلیه دانشجویان پسر پذیرفته شده در نیمسال دوم 97-96 می باشد
  توجه

 • تغییرزمان آزمون های جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی و پیش کارورزی
  توجه

 • قابل توجه دانشجویان رشته پزشکی که متقاضی شرکت در آزمون صلاحیت بالینی در بهمن ماه 95 می باشند
  توجه توجه

 • جدول زمانبندی فرآیند میهمانی و انتقال نیمسال دوم 97-96
  توجه

 • اطلاعیه نحوه حذف درس به علت بیماری
  توجه توجه

 
 
 
 
 
لینک های مفید
سامانه ها
خدمات الکترونیک

Copyright © 1998-2016 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved