صفحه اصلی > آرشیو خبر 


بیمارستان
تصویر بیمارستان
تصویر بیمارستان
 ١٢:٠٠ - 1397/12/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
کلینیک
کلینیک تخصصی
کلینیک تخصصی بیمارستان
 ١١:٥٦ - 1397/12/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه اعتباربخشی بیمارستان
جلسه بهبود کیفیت خدمات و اعتباربخشی بیمارستان
مورخ 1397/04/05 جلسه بهبود کیفیت خدمات و اعتباربخشی بیمارستان در محل سالن کنفرانس بیمارستان برگزار گردید .
 ١٤:٠٨ - 1397/04/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید اعتباربخشی معاونت درمان دانشگاه
بازدید استانداردهای ملی اعتباربخشی و ارزیابی فعالیت های بیمارستان رودان
مورخ 1397/04/04 توسط کارشناسان معاونت درمان دانشگاه بازدید استانداردهای ملی اعتباربخشی و ارزیابی فعالیت های بیمارستان رودان انجام پذیرفت .
 ١٣:٥٩ - 1397/04/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
کمیته کنترل عفونت
برگزاری کمیته کنترل عفونت
مورخ 1397/03/30 کمیته کنترل عفونت در محل سالن کنفرانس برگزار شد .
 ١٣:١٨ - 1397/03/30 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>