صفحه اصلی > بخش های درمانی - تشخیصی > بخش های بستری و سرپایی 

بخشهای بستری بیمارستان شهدا بندر لنگه:

بخشهای بستری  این مرکز شامل:

 1. بخش جراحی
 2. بخش داخلی
 3. بخش زنان
 4. بخش اطفال
 5. بخش ICU
 6. بخش زایشگاه
 7. بخش اورژانس تحت نظر
 8. بخش CCU
 9. بخش همودیالیز
 10. بخش تالاسمی
 11. بخش اتاق عمل