صفحه اصلی > اخبار دانشکده پزشکی 


 انتخاب شورای صنفی دانشجویان
 

انتخابات شورای صنفی دانشجویان پزشکی در تاریخ 95/8/24 با مشارکت حداکثر دانشجویان در دانشکده پزشکی بندر عباس برگزار گردید . این انتخابات بر منزله پل ارتباطی میان مدیران و دانشجویان از طریق مسئولان ذیربط دانشگاه و نظارت بر امور محوله می باشد.

امور صنفی و رفاهی دانشجویان به شکل زیر عنوان می شود:

1- امور تغذیه

2-امور خوابگاهها و سکونت دانشجویان

3-امور خدماتی و رفاهی از قبیل :امور فروشگاهها و دفاتر تکثیر ،ایاب و ذهاب دانشجویان ، وام های دانشجویی و مراکز درمانی

4 - امور کمک آموزشی از قبیل :امور کتابخانه ها و مراکز کامپیوتر 

5- خدمات آموزشی مرتبط با دانشجویان 

6- امور دیگر به پیشنهاد شورای صنفی و تصویب آن

 

تاریخ درج خبر : 1395/09/06  |  کد خبر : ٦٢٦١ | تعداد نمایش خبر : 677
 

 


خروج