صفحه اصلی > اخبار دانشکده پزشکی 


 آزمون صلاحیت
 

قابل توجه دانشجویان کارورزی شرکت کننده درآزمون صلاحیت بالینی برگزاری آرمون روز پنجشنبه 95/11/21 برگزار میگردد ساعت حضور در سالن 7:30 همراه داشتن روپوش سفید و کارت شناسایی اجباری می باشد

1- زمان شروع آزمون به صورت هماهنگ راس ساعت 8:30 می باشد

2- تعداد ایستگاه های آزمون حداقل 12 ایستگاه فعال و از میان 12 ایستگاه اصلی 70 درصد ایستگاه ها دارای سوالات حیاتی و 30 درصد ایستگاهها غیر حیاتی می باشند

3-مدت زمان هر ایستگاه 5 دقیقه به اضافه یک دقیقه جهت انتقال داوطلبان می باشد

4-پوشیدن روپوش برای تمامی شرکت کنندگان الزامی هست

5-نمره قبولی 50 درصد نمره کل ایستگاه می باشد هر داوطلب میتواند در مجموع در سه ایستگاه نمره کمتر از پنجاه درصد کسب کند که از این سه ایستگاه حداکثر یک ایستگاه می تواند ضروری باشد

6-مهلت اعتراض به آزمون تا ساعت 10 روز یکشنبه 95/11/24 و زمان رسیدگی به اعتراضات تا روز سه شنبه 95/11/26 می باشد لازم است که دانشگاه ها نمرات کسب شده داوطلبان در هر ایستگاه را تا روز شنبه 95/11/30 به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی ارسال کنندبعد از برسی دبیر خانه نمرات چهار شنبه 95/11/30 به دانشگاه ها اعلام میگردد 

تاریخ درج خبر : 1395/11/18  |  کد خبر : ٦٨٧٦ | تعداد نمایش خبر : 494
 

 


خروج