صفحه اصلی > اخبار دانشکده پزشکی 


 فراخوان عضویت در کمیته اخلاق حرفه ای دانشکده پزشکی ویژه دانشجویان
 

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در نظر دارد در جهت تشکیل کمیته اخلاق حرفه ای دانشجویی از میان دانشجویان علاقه مند به فعالیت در این حوزه عضو بپذیرد.

احراز شرایط ذیل جهت عضویت در کمیته فوق الزامی است. دانشجویان واجد شرایط جهت ثبت نام به خانم فتحی نژاد در دفتر آموزش مراجعه نمایید.

شرایط عضویت در کمیته اخلاق حرفه ای دانشجویی:

1-دانشجو از لحاظ درسی برتر باشد.

2-از لحاظ پوشش و شکل ظاهر به عنوان دانشجویی پزشکی موجه باشد

3-رفتارهای ناهنجار اجتماعی نداشته باشد

4-مسئولیت پذیر و متعهد به اخلاق حرفه ای باشد

تاریخ درج خبر : 1396/04/19  |  کد خبر : ٨٤١٠ | تعداد نمایش خبر : 292
 

 


خروج