صفحه اصلی > اخبار دانشکده پزشکی 


آزمون صلاحیت بالینی
 آزمون صلاحیت بالینی
 

آزمون صلاحیت بالینی در تاریخ پنجشنبه 96/8/11 در سالن مهارت های بالینی (Askill lap) برگزار می شود کلیه شرکت کنندگان راس ساعت 7:45 در محل سالن حضور داشته باشند در غیر این صورت از شرکت در آزمون محروم می شود در ضمن هرگونه وسیله شخصی از قبیل کیف .موبایل و خودکار...در جلسه امتحان تقلب محسوب می گردد .کارت ورود به جلسه در روز چهارشنبه مورخ96/8/10 در دانشکده پزشکی توضیح میگردد

 

تاریخ درج خبر : 1396/08/09  |  کد خبر : ٩٧١٩ | تعداد نمایش خبر : 270
 

 


خروج