صفحه اصلی > اطلاعیه ها 


استقرار میز خدمت در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی هرمزگان
استقرار میز خدمت در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی هرمزگان
 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی هرمزگان در راستای اجرا و ارتقاء سطح رعایت حقوق شهروندی نسبت به استقرار میز خدمت حضوری و الکترونیکی اقدام نموده است.

با ایجاد میز خدمت، قوانین ، مقررات ، گردش کار و فرآیند زمان انجام هر یک از خدمات مرتبط با ارباب رجوع در اختیار مراجعین قرار میگیرد.

تاریخ درج خبر : 1397/04/10  |  کد خبر : ١١٩٧٠ | تعداد نمایش خبر : 244
 

 


خروج