صفحه اصلی > اطلاعیه ها 


سامانه پایش عملکرد مدیریت منابع و مصارف دانشگاه به زودی ایجاد میشود.
 

سامانه پایش عملکرد مدیریت منابع و مصارف دانشگاه به زودی ایجاد میشود.

در این سامانه عملکرد واحدها از نظر تولید درآمد،جذب درآمدها، هزینه کرد اعتبارات تخصیص یافته ، میزان تولید هزینه و وضعیت منابع انسانی و تجهیزاتی و .... بررسی و تحلیل خواهد شد.

تاریخ درج خبر : 1397/04/21  |  کد خبر : ١٢٠٦٩ | تعداد نمایش خبر : 121
 

 


خروج