صفحه اصلی > اطلاعیه ها 


با توجه به برگزاری کارگاه آموزشی آئین نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل در روز چهارشنبه مورخ 1397/09/21 و الزام شرکت کلیه کارکنان حوزه مدیریت منابع انسانی در گارگاه فوق ،خدمات به مراجعین امکان پذیر نمی باشد.
با توجه به برگزاری کارگاه آموزشی آئین نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل در روز چهارشنبه مورخ 1397/09/21 و الزام شرکت کلیه کارکنان حوزه مدیریت منابع انسانی در گارگاه فوق ،خدمات به مراجعین امکان پذیر نمی باشد.
 

با توجه به برگزاری کارگاه آموزشی آئین نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل در روز چهارشنبه مورخ 1397/09/21 و الزام شرکت کلیه کارکنان حوزه مدیریت منابع انسانی ( اداره کارگزینی - اداره تامین و توزیع نیروی انسانی - اداره بازنشستگی) در کارگاه فوق ، لذا در تاریخ مذکور ارائه خدمات به مراجعین امکان پذیر نمیباشد.

تاریخ درج خبر : 1397/09/20  |  کد خبر : ١٣٤٧٣ | تعداد نمایش خبر : 92
 

 


خروج