صفحه اصلی > اطلاعیه ها 


جهت دریافت آخرین ویرایش کتاب طرح طبقه بندی مشاغل بهداشتی و درمانی به سایت مهندسی مشاغل به آدرس http://jcg.mdar.behdasht.gov.ir مراجعه نمائید.
جهت دریافت آخرین ویرایش کتاب طرح طبقه بندی مشاغل بهداشتی و درمانی به سایت مهندسی مشاغل به آدرس http://jcg.mdar.behdasht.gov.ir مراجعه نمائید.
 

نظر به پویایی طرح مهندسی مشاغل و اهمیت به روزرسانی مشاغل اختصاصی و صرفه جویی در استفاده از منابع ( کاغذ ) آخرین اصلاحیه کتاب طرح طبقه بندی مشاغل بهداشتی درمانی بروی سایت مهندسی مشاغل به آدرس http://jcg.mdar.behdasht.gov.ir درج گردیده است. خواهشمند است دستور فرمایید کلیه واحدهای زیر مجموعه در زمینه استفاده از آخرین ویرایش به لینک سایت مذکور مراجعه نمائید.

تاریخ درج خبر : 1398/06/10  |  کد خبر : ١٥٥٩٦ | تعداد نمایش خبر : 108
 

 


خروج