صفحه اصلی > اطلاعیه ها 


به منظور ارتقاء و نهادينه كردن فرهنگ مشاركت در سطوح مختلف سازماني ، اولین فراخوان عمومی نظام ثبت پیشنهادات و نظام ثبت تجربه با هدف مستند سازی تجربیات افراد در زمینه تخصصی و شغلی و بهره گیری از دانش تجربی در راستای فرهنگ سازمانی و تخصص سازمانی یادگیرن
به منظور ارتقاء و نهادينه كردن فرهنگ مشاركت در سطوح مختلف سازماني ، اولین فراخوان عمومی نظام ثبت پیشنهادات و نظام ثبت تجربه با هدف مستند سازی تجربیات افراد در زمینه تخصصی و شغلی و بهره گیری از دانش تجربی در راستای فرهنگ سازمانی و تخصص سازمانی یادگیرنده برگزار می گردد.
 

به منظور ارتقاء و نهادينه كردن فرهنگ مشاركت در سطوح مختلف سازماني ، اولین فراخوان عمومی نظام ثبت پیشنهادات و نظام ثبت تجربه با هدف مستند سازی تجربیات افراد در زمینه تخصصی و شغلی و بهره گیری از دانش تجربی در راستای فرهنگ سازمانی و تخصص سازمانی یادگیرنده برگزار می گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس سامانه های زیر مراجعه فرمایید.

آدرس سامانه ثبت تجارب

http://exm.behdasht.gov.ir

آدرس ثبت پیشنهادات

http://sus.behdasht.gov.ir

تاریخ درج خبر : شنبه ٢ آذر ١٣٩٨  |  کد خبر : ١٦٢١٥ | تعداد نمایش خبر : 131
 

 


خروج