صفحه اصلی > اطلاعیه ها 


در مسابقات دارت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی آقایان مقام سوم تیمی راکسب نمودند و در رده انفرادی بانوان مقام اول و دوم توسط خانمها مریم دیاب و فرخنده امیری زاده کسب شد
در مسابقات دارت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی آقایان مقام سوم تیمی راکسب نمودند و در رده انفرادی بانوان مقام اول و دوم توسط خانمها مریم دیاب و فرخنده امیری زاده کسب شد
 

 

در مسابقات دارت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی آقایان مقام سوم تیمی راکسب نمودند و در رده انفرادی بانوان مقام اول و دوم توسط خانمها مریم دیاب و فرخنده امیری زاده کسب شد.

 

تاریخ درج خبر : 1398/10/28  |  کد خبر : ١٦٦٢٣ | تعداد نمایش خبر : 39
 

 


خروج