صفحه اصلی > اطلاعیه ها 


پیرو اطلاعیه بکارگیری نیروی کمک پرستار مورخ 21/1/99 به آگاهی می رساند زمان برگزاری آزمون مربوطه روز چهارشنبه مورخ 7/3/99 ساعت 9 صبح به آدرسهای ذیل می باشد .
پیرو اطلاعیه بکارگیری نیروی کمک پرستار مورخ 21/1/99 به آگاهی می رساند زمان برگزاری آزمون مربوطه روز چهارشنبه مورخ 7/3/99 ساعت 9 صبح به آدرسهای ذیل می باشد .
 

 

 

اطلاعیه زمان برگزاری آزمون کمک پرستاری

 

    پیرو اطلاعیه بکارگیری نیروی کمک پرستار مورخ 21/1/99 به آگاهی می رساند زمان برگزاری آزمون مربوطه روز چهارشنبه مورخ 7/3/99 ساعت 9 صبح به آدرسهای ذیل می باشد .

 

متقاضیان بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) شهرستان میناب : میناب خیابان دانشگاه آموزشکده فنی و حرفه ای شهید باهنر

 

متقاضیان بیمارستان شهداء شهرستان بندرلنگه:بندرلنگه بیمارستان شهداء

 

متقاضیان بیمارستان امام علی (ع) شهرستان رودان : رودان میدان جمهوری -جنب حوزه نظام وظیفه- مرکز بهداشتی درمانی شماره یک

تذکر 1: توزیع کارت ورود به جلسه روز چهارشنبه مورخ 7/3/99ساعت 8 صبح در مکانهای برگزاری آزمون می باشد .

 

تذکر2: اسامی افرادی که به علت نقص مدارک مجاز به شرکت در آزمون نمی باشند به شرح ذیل می باشد.

تذکر3: به همراه داشتن ماسک و دستکش جهت ورود به جلسه آزمون الزامی می باشد.

 

 

تاریخ درج خبر : سه شنبه ٢٣ ارديبهشت ١٣٩٩  |  کد خبر : ١٧٦٠١ | تعداد نمایش خبر : 24
 

 


خروج