صفحه اصلی > اطلاعیه ها 


برگزاری جلسه تعیین اهداف شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد جشنواره شهید رجائی
برگزاری جلسه تعیین اهداف شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد جشنواره شهید رجائی
 

جلسه ای با حضور آقای حمید دولتی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان و سرکار خانم فرحناز محمدی مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه و با حضور کارشناسان دو مجموعه روز چهارشنبه مورخ 24/2/1399 از ساعت 11:30لغایت 12:45 در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار گردید ،در این جلسه در خصوص شاخص های اختصاصی دانشگاه که از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور هدف تعین  نشده بود بحث و تبادل نظر و پیشنهادات دانشگاه مورد بررسی و درنهایت اهداف مذکور مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید جدول اکسل اهداف اختصاصی دانشگاه در سامانه ارزیابی عملکرد (تسما ) بارگذاری گردد.

تاریخ درج خبر : شنبه ٢٧ ارديبهشت ١٣٩٩  |  کد خبر : ١٧٦٢٢ | تعداد نمایش خبر : 38
 

 


خروج