صفحه اصلی > اطلاعیه ها 


جلسه ای در ارتباط با راه اندازی بیمارستان شریعتی با حضور معاونین توسعه و درمان و مدیران فنی، منابع انسانی و پرستاری برگزار گردید.
جلسه ای در ارتباط با راه اندازی بیمارستان شریعتی با حضور معاونین توسعه و درمان و مدیران فنی، منابع انسانی و پرستاری برگزار گردید.
 

در ارتباط با راه اندازی بیمارستان شریعتی با حضور معاونین توسعه و درمان،مدیران فنی، منابع انسانی و پرستاری جلسه ای در تاریخ 1399/02/28 در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع تشکیل، مقررگردید حداکثر تا تاریخ 1399/03/31 امور ساختمانی و حداکثر تا تاریخ  1399/04/10 امور مربوط به پشتیبانی بیمارستان نیز به اتمام رسیده و بیمارستان آماده افتتاح و راه اندازی باشد.

در خصوص تامین نیروی انسانی نیز تمهیدات لازم اتخاذ گردید.

تاریخ درج خبر : دوشنبه ٢٩ ارديبهشت ١٣٩٩  |  کد خبر : ١٧٦٣٥ | تعداد نمایش خبر : 57
 

 


خروج