صفحه اصلی > اخبار 


ECCMID
ECCMID 2022 (Lisbon, Portugal)
ECCMID 2022 (Lisbon, Portugal)
ECCMID 2022 (Lisbon, Portugal)
 ١٢:١٠ - 1400/02/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
MMWR  Podcasts
MMWR Podcasts
MMWR Weekly COVID-19 Briefing
MMWR Weekly COVID-19 Briefing
 ١١:١٦ - 1399/09/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
  ECCMID 2021
ECCMID 2021
ECCMID 2021
ECCMID 2021
 ٠٨:٤١ - 1399/08/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
آزمایشگاه
راه اندازی آزمایشگاه تخصصی
راه اندازی آزمایشگاه تخصصی ویروس شناسی پزشکی
راه اندازی آزمایشگاه تخصصی ویروس شناسی پزشکی مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
 ١٣:٥٦ - 1399/07/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
طرح
طرحهای تحقیقاتی
طرحهای تحقیقاتی مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری با موضوع کرونا ویروس
طرحهای تحقیقاتی مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری با موضوع کرونا ویروس
 ١٢:١٩ - 1399/07/07 - نظرات : ٠متن کامل >>