صفحه اصلی > اخبار 


برگزاری کارگاه یک روزه آنالیز سیمن و تفسیر اسپرموگرام
برگزاری کارگاه یک روزه آنالیز سیمن و تفسیر اسپرموگرام
 
گارکاه انالیز اسپرم

برگزاری کارگاه یک روزه آنالیز سیمن و تفسیر اسپرموگرام:

کارگاه آموزشی یک روزه آنالیز سیمن توسط مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری در تاریخ 19/12/97 جهت دانشجویان رشته های مختلف(علوم آزمایشگاهی، مامایی و پزشکی و...) برگزار شد. در این کارگاه شرایط آزمایش و نحوه چگونگی جمع آوری نمونه سیمن و مباحث تئوری روش آنالیز و تفسیراسپرموگرام و بررسی حرکت و مورفولوژی اسپرم و رنگ امیزی اختصاصی جهت حیات اسپرم آموزش داده شد.

 

تاریخ درج خبر : 1397/12/18 | کد خبر : ١٤٦٨٤ | تعداد نمایش خبر : 195
 

 


خروج