صفحه اصلی > اخبار 


همایش طرح کشوری و تعیین جایگاه استفاده از آزمایش NIPT در غربالگری ناهنجاری های کروموزومی در سه ماهه اول بارداری
 

تاریخ درج خبر : 1398/11/26 | کد خبر : ١٦٨٤١ | تعداد نمایش خبر : 131
 

 


خروج