صفحه اصلی > اخبار 


وبینار طراحی و استاندارد سازی پرسش نامه
 
وبینار طراحی و استاندارد سازی پرسش نامه

کارگاه مجازی طراحی و استانداردسازی پرسشنامه در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ ازساعت ۱۳ الی ۱۵ توسط معاونت تحقیقات

و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار می گردد.
آدرس وبینار  https://connect.mazums.ac.ir/meet۲
 

تاریخ درج خبر : 1399/11/01 | کد خبر : ٢١٠٣٨ | تعداد نمایش خبر : 81
 

 


خروج