صفحه اصلی > اخبار 


فراخوان ارسال مقالات حوزه کووید- 19به مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران
 
Covid 19

با این که شیوع بیماری کووید- ۱۹مشکلات اقتصادی-اجتماعی فراوانی برای جوامع انسانی ایجاد نموده است ولی در مقابل بستری
مناسب جهت دسترسی به اطلاعات فراوان در خصوص این بیماری نوپدید، عامل آن و عوارض ناشی از آن در اختیار محققین علوم
مختلف قرار داده است. مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران در راستای اهداف خود و به منظور اطلاع رسانی سریع یافته های به دست
آمده محققان، درصدد انتشار ویژه نامه ای با محوریت کووید- ۱۹می باشد. لذا از محققان محترم دعوت بعمل می آید که مقالات
ارزشمند پژوهشی مرتبط با این بیماری را در اختیار این مجله قرار دهند.

هدف فراخوان:
-
به اشتراک گذاری یافته های مطالعات انجام شده مرتبط با کووید- ۱۹به زبان فارسی برای سایرین از جمله گروههای
مردمی، محققین دیگر، سیاستگذاران و مدیران نظام سلامت
- تشویق محققین به ارایه و انتشار نتایج کاربردی مطالعات انجام شده در دوران اپیدمی کووید-۱۹

محل نمایه شدن مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران:
- Scopus
- Embase
- Index Medicus for Eastern Mediterranean Region (IMEMR)
- Islamic World Science Citation Center (ISC)
- مقالات مورد پذیرش در این ویژه نامه:
- مقالات اصیل پژوهشی )(Original article
(Short Communication)
- مقالات کوتاه
(Review article) - مقالات مروری
(Letter to editor) - نامه به سردبیر

محورهای اصلی ارسال مقالات:
- اپیدمیولوژی بیماری کووید- ۱۹و عوامل مؤثر بر اپیدمی این بیماری در ایران و دنیا
- عوامل مؤثر بر کاهش بروز، بستری و فوت ناشی از بیماری کووید-۱۹
- مدل های آماری و اپیدمیولوژیک پیش بینی کننده وضعیت شاخص های ابتلا، بستری و فوت ناشی از بیماری کووید-۱۹
- عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مؤثر بر مدیریت بیماری کووید- ۱۹در ایران و جهان
- طراحی و اعتبار سنجی ابزارهای کاربردی برای مطالعات و مراقبت های بهداشتی درمانی مرتبط با بیماری کووید-۱۹
- ابعاد مدیریتی، اقتصاد سلامت و سیاست گذاری مرتبط با گسترش بیماری کووید- ۱۹در ایران و سایر کشورها؛ توفیق ها
و ناکامی ها
- روش شناسی و آینده پژوهی مطالعات مرتبط با بیماری کووید- ۱۹در ایران و جهان
- نقش و عملکرد نهادهای مدنی، مردم محور، غیر دولتی و اجتماعی ایران در مقابله با بیماری کووید-۱۹
- مداخلات و پایش سواد سلامت، آگاهی، نگرش و عملکرد گروه های جامعه در رویارویی با ابعاد بیماری کووید-۱۹
- مداخلات اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و درمانی مؤثر در مدیریت بیماری کووید-۱۹
- ابعاد سلامت روان و اجتماعی در مواجهه با اپیدمی کووید- ۱۹در ایران و جهان
- ابعاد مختلف بهداشت عمومی، محیط و حرفه ای تأثیرگذار در بیماری کووید-۱۹
- عملکرد شبکه آزمایشگاهی، تحقیقات ویروسشناسی، پژوهشها و اقدامات جنگ بیولوژیک در بیماری کووید-۱۹
- پژوهش ها و کارآزمایی های بالینی در حوزه واکسن، داروها و مداخلات درمانی در بیماری کووید-۱۹
- نظام های مراقبت، پایش و ارزشیابی در ساختار بهداشت و درمان ایران و کشورهای دنیا در بیماری کووید-۱۹
- و سایر مقالات مرتبط با بیماری کووید-۱۹

مزایا و امتیازات مشارکت در فراخوان:
- مقالات پذیرفته شده از پرداخت هزینه مصوب این مجله معاف هستند.
- داوری مقالات ارسال شده در یک بازه زمانی حداکثر 3هفته انجام خواهد شد.
- تقدیر از مقالات برتر پذیرفته شده در این ویژه نامه در یکی از جشنواره های کشوری معاونت تحقیقات وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی
- سرعت در پذیرش و چاپ مقالات مورد تایید بعد از داوری

نحوه ارسال مقالات:
- متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه ارسال مقاله، راهنمای نگارش و فراهم کردن نسخه نهایی برای
ارسال به وبسایت مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران به آدرس
https://irje.tums.ac.ir مراجعه نمایند. همچنین
جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارتباط با دبیرخانه مجله با آدرس ایمیل
irea.journal@gmail.com یا شماره همراه
09353650403 تماس برقرار شود.
- مهلت نهایی ارسال مقالات: 15 فروردین 1400

تاریخ درج خبر : 1399/12/09 | کد خبر : ٢١٧٢١ | تعداد نمایش خبر : 46
 

 


خروج