صفحه اصلی > اخبار دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 


هرمزگان به شبکه جهانی آموزش و پژوهش های علمی پیوست
 

 

دفتر شبکه جهانی آموزش و پژوهش های علمی (یوسرن) در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان آغاز بکار کرد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به آغاز بکار دفتر یوسرن در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، گفت: این شبکه با هدف گسترش آموزش و پژوهش های علمی در اواخر سال 2015 فعالیت خود را آغاز کرد.

دکتر حسین فرشیدی افزود: یوسرن با هدف گسترش آموزش و پژوهش علمیِ اخلاق محور و بشر دوستانه و در نهایت پیشرفت علم برای اهداف غیرنظامی و مصالح عمومی در تمام رشته های علمی در دنیا ایجاد شده است.

وی اظهار کرد: اجرای پروژه های علمی، بین المللی، بین رشته ای و ایجاد بستری برای ارتباط بهتر میان پژوهشگران جوان و دانشمندان مجرب در تمام دنیا از برنامه های پیش رو