صفحه اصلی > بیانیه > بیانیه توافق سطح خدمت  

قابل توجه بازدید کنندگان محترم

 

بیانیه توافق سطح خدمت تارنمای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

 

بدین وسیله توافق نامه سطح خدمات تارنما دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان به آگاهی عزیزان می رسد:

 

1-     این تارنما مجهز به امکان دریافت درخواست ها و شکایات شما متقاضیان گرامی از طریق مراجعه به بخش مديريت بازرسی، ارزيابی عملکرد  و پاسخگوئی به شکايات، و تکمیل فرم درج شکایات است؛ همچنین امکان تماس با مرکز ملی پاسخگویی و رسیدگی به شکایات تعرفه سلامت 1690 فراهم است.  (آدرس الکترونیک : www.1690.ir  یا   190site.behdasht.gov.ir)

 

2-     به محض ثبت درخواست سعی میگردد در کوتاه ترین زمان نتیجه پیگیری مطرح شده و به متقاضی اعلام گردد.

 

3-     حوزه پاسخگویی میز خدمت برای اطلاع و راهنمایی مراجعین از خدمت های الکترونیکی و غیرالکترونیکی راه اندازی گردیده است. (از  تارنمای اصلی دانشگاه به آدرس hums.ac.ir   در دسترس می باشد)

 

 

4-     جهت بهره مندی از خدمات تفکیک شده هر بخش، به تارنمای مربوطه (مانند: بیمارستان، دانشکده، معاونت و...) مراجعه نمایید.

 

 

5 - این تارنما در صورت برقرار بودن زیرساخت های لازم مخابراتی به صورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی می باشد، در صورت بروز هرگونه اشکال و نقض فنی به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.