صفحه اصلی > ثبت نام متقاضیان 
ثبت نام متقاضیان
نام و نام خانوادگی: *
شماره ملی : *
شماره نظام پزشکی : *
رشته تحصیلی :
وضعیت سهمیه :
وضعیت بومی :
وضعیت نظام وظیفه :
وضعیت طرح عمومی :
اولویت اول محل خدمت :
اولویت دوم محل خدمت :
اولویت سوم محل خدمت :
اولویت چهارم محل خدمت :
اولویت پنجم محل خدمت :
اولویت ششم محل خدمت :
اولویت هفتم محل خدمت :
اولویت هشتم محل خدمت :
اولویت نهم محل خدمت :
اولویت دهم محل خدمت :

آپلود مستندات ( حداکثر حجم تصاویر آپلودی 600 کیلوبایت)

تصویر صفحه اول شناسنامه :
تصویر صفحه دوم شناسنامه :
تصویر کار ملی :
گواهی شاهد و ایثارگر :
گواهی پایان خدمت / معافیت :
گواهی انجام طرح عمومی / معافیت :
در صورت بومی بودن تصویر صفحه اول شناسنامه یا مدرک 2 پایه تحصیلی دبیرستان و راهنمایی :
تصویر سند تعهد محضری دوره دستیاری :