صفحه اصلی > اخبار سازمان 


دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهاي تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر
 

دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهاي تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند «ك» ماده 2 آیین نامه «تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهاي درخشان» 

تاریخ درج خبر : يکشنبه ١٢ خرداد ١٣٩٨  |  کد خبر : ١٤٨٧٠ | تعداد نمایش خبر : 429